Tavla med badhytter från näset

Tavla med badhytter från näset